20
duplum temporis, quo percurritur CD, & hoc
figure
duplum
eius, quo DE, & istud illius, quo EF,
& sic deinceps; neque enim maior vnius,
quàm
alterius est ratio; ac in accelerato potis­
simù n æquabiliter motu, de quo præsertim
quæstio
heic est. Quare & velis etiam opor­
tet
, vt cùm tempus, quo percurritur BC, sit
dimidium
temporis, quo percurritur AB; illud,
quo
percurritur CD, sit quadrans eiusdem
primi
temporis; illud, quo DE, octans; quo
EF, pars decima sexta; quo FG, trigesima se­
cunda;
quo GH sexagesima quarta, &c. Por­
hæc omnia tempora simul iuncta nunquam
æquabuntur
primo tempori, quo decursum
fuerit
AB (quandò procedentes hoc modo
fractiones
relinquunt semper ex integro, to­
tove
quidpiam inexhaustum) nisi lineam, seu
spatium
infinitum admiseris, & parteis æqua­
leis in eo infinitas, quæ infinitis analogis (seu
dimidiorum
dimidiis in tempore ipso, aut
æquali
, quo AB percurritur) contineri intel­
lectis
, respondeant. Adderem heic etiam
incommodum
aliud de spatijs increscentibus,
& in fine cuiuslibet æqualis temporis numerandis
secundum
rationem non modò duplam, verùm etiam
triplam
, & ampliùs: sed res erit posteà vberiùs dicen­
da
. Adderem rursùs alia quoque, vt Quòd sequere­
tur
lineam proiectorum, & illam speciatim, quæ des­
cribitur
à lapide sursum, & secundum mali altitudi­
nem
, dum nauis mouetur, proiecto, non esse Parabo-