140
pendulum satis exquisitè consonare videbatur cum
cæteris
, vibrationum euariet, aut accelerando, si vel
tantillum
breuius æquo fuerit, aut retardando, si tan­
tillum
prolixius. Et aliunde quia filum, nisi metalli­
cum
sit, diducitur sensim, prolixiusque euadit, dum
partim
tortum detorquetur, partim pondere pertra­
ctum
tenuatur; idcircò inde quoque fit, vt nisi cauea­
tur, ne fiat variatio, longitudinis, vibrationes, quæ per
initia
consonanter inter se fiebant, decrescant sensim,
ac
denique discrepare deprehendantur. Heinc semper
mihi
constitit, quod pendulum primò discrepare acce­
lerando
animaduerti, fuisse aliquantulum æquo bre­
uius;
quod remorando, aliquantò prolixius: vt pro­
inde
non mirer & tibi; & authori, quem citas, deprehen­
sam
fuisse aliquam vibrationum inconstantiam, & in­
æqualitatem
. Cæterùm res ipsa in se est omninò cer­
ta
: & vel ex eo, quod deprehendisti vibrationes sal­
tem
peraliquod tempus ita consonare, vt pendulum
sexdecim pedum vibrationem semel dumtaxat perage­
ret
, dum pendulum nouem, perageret bis, pendulum
quatuor
, ter: pendulum vnius, quater; potuisti intelli­
gere
, quàm hæc egregiè congruant cum iis, quibus
confirmandis
fuere vsurpata; cum tu interim tale nihil
in
tuæ sententiæ confirmationem profere possis.

Opponis numero xviij. non satis àme refelli, aut erroris
argui
ea experimenta, quibus Galileus accelerationem motus
in
descensu grauium tam per aërem, quàm per plana quælibet
inclinata
confirmat: nihil [...] ue à me ad luci expostulas, præter
experiundi modum dissici [...] em variisque erroribus o [...] noxium.
Nimirum eo loco id solùm efficere volui, vt quilibet intellige-